กล้อง CCTV

สาระน่ารู้

กล้องวงจรปิดคืออะไร?

ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและบันทึกภาพเคลื่อนไหวมาเก็บไว้ยังบันทึกภาพ

อายุการใช้งานของกล้องระบบวงจรปิด?

ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ,ความชื้นสถานที่ติดตั้ง

วิธีการเลือกมุมกล้องด้วยตัวเอง?

เลือกจุดติดตั้งที่ครอบคลุมทางเข้าออก ติดตั้งที่สูงอยู่ในจุดที่เอื้อมถึงยาก

ระบบกล้องวงจรปิดประกอบด้วยอะไรบ้าง และทำงานอย่างไร ?

ประกอบไปด้วย เครื่องบันทึก กล้อง และสายสัญญาณ

การเดินสายกล้องวงจรปิด สามารถเดินได้ไกลกี่เมตร ?

ขึ้นอยู่กับระบบของกล้องวงจรปิด และระบบของการเดินสายสัญญาณ

«123456»