กล้อง CCTV

อายุการใช้งานของกล้องระบบวงจรปิด?

        ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ,ความชื้นสถานที่ติดตั้ง,วัสดุที่ใช้ในระบบกล้องวงจรปิดและความทนทานของกล้องนั้นๆ สายสัญญาณไฟ ระบบกล้องวงจรปิดขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกใช้วัสดุเดินสาย ว่าเดินร้อยท่อหรือเดินสายเปลือยหากเดินสายเปลือยสายอาจมีสัตว์กัดแทะทำให้สายชำรุดได้