กล้อง CCTV

ระบบกล้องวงจรปิดประกอบด้วยอะไรบ้าง และทำงานอย่างไร ?

ระบบกล้องวงจรปิดประกอบไปด้วย เครื่องบันทึก กล้อง และสายสัญญาณ
ลักษณะการทำงาน คือ ตัวกล้องจับภาพ และส่งสัญญาณภาพตามสายไปยังเครื่องบันทึก
และเครื่องบันทึกจะบันทึกภาพที่ได้เป็นไฟล์วิดีโอลงในฮาร์ดิสก์