กล้อง CCTV

สาระน่ารู้

ควรเลือกกล้องวงจรปิด โดยมีหลักการอย่างไร ?

กล้องมีให้เลือกหลายรุ่น หลักๆ คือ รูปทรง เช่น ทรงมาตรฐาน, ทรงโดม, หรือ กล้องมินิตัวจิ๋ว

มุมการมองเห็นภาพ ของกล้องแต่ละตัวเป็นอย่างไร ?

กล้องทรงมาตรฐาน และ กล้องที่เป็นทรงโดม

การบันทึกภาพสามารถบันทึกได้นานหรือไม่ ?

ระยะเวลาการบันทึกภาพจะขึ้นอยู่กับความจุของ Harddisk

กล้องมี Infared และไม่มี Infared แตกต่างกันอย่างไร ?

กล้องที่มี Infared เวลามีแสงสว่าง Infared จะไม่ทำงาน

«123456»