กล้อง CCTV

การบันทึกภาพสามารถบันทึกได้นานหรือไม่ ?

ระยะเวลาการบันทึกภาพจะขึ้นอยู่กับความจุของ Harddisk จำนวนกล้องที่บันทึกและความละเอียดของภาพที่บันทึก
การบันทึกภาพละเอียดมาก ก็จะใช้พื้นที่มากในการบันทึก