กล้อง CCTV

กล้องมี Infared และไม่มี Infared แตกต่างกันอย่างไร ?

กล้องที่มี Infared เวลามีแสงสว่าง Infared จะไม่ทำงานภาพที่ได้จึงเป็นภาพสีแต่เวลามืด Infared จะทำงานภาพที่เห็นจะเป็นภาพ ขาว-ดำ
กล้องที่ไม่มี Infared เวลามีแสงสว่างจะเห็นเป็นภาพสี แต่จะไม่สามารถมองเห็นในที่มืดได้
กล้องอีกชนิดเรียนว่า Day & Night เป็นกล้องที่กินแสงต่ำแต่ไม่ถึงมืดสนิดจะสามารถมองเห็นในตอนกลางคืนได้
แต่จุดที่ติดกล้องต้องมีแสงบ้าง