กล้อง CCTV

กล้องวงจรปิดคืออะไร?

ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและบันทึกภาพเคลื่อนไหวมาเก็บไว้ยังบันทึกภาพ ซึ่งเป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือเพื่อสอดส่องดูแลเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิต