กล้อง CCTV

การเดินสายกล้องวงจรปิด สามารถเดินได้ไกลกี่เมตร ?

ขึ้นอยู่กับระบบของกล้องวงจรปิด และระบบของการเดินสายสัญญาณ
เช่น RG6 สามารถเดินสายได้ 300-500m. ส่วน Fiberoptic ตั้งแต่ 1000m ขึ้นไป