กล้อง CCTV

ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย CCTV

ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย CCTV

cctv

ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย CCTV

เนื่องจากในทุกวันนี้ระบบเครือข่ายนั้น เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลากหลายสาขา ซึ่งระบบ CCTV เองก็เช่นกัน เพราะทุกวันนี้อุปกรณ์แทบทุกอย่างของระบบ CCTV นั้นรองรับการทำงานบนระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี พอพูดถึงระบบเครือข่ายนั้น จริงๆแล้ว มีมากมายหลายกลายแบบ แต่สิ่งที่ใกล้ตัวและเป็นพื้นฐานของระบบเครือข่ายนั้นก็คือ LAN ซึ่งมีความเร็วตั้งแต่ 10/100/1000 Mb/seconds

ระบบเครือข่ายมีอะไรบ้าง

1.LAN

2.WLAN หรือ Wireless LAN เป็นเครือข่ายไร้สาย ซึ่งในระบบ CCTV ในบางพื้นที่ ที่การติดตั้ง ท่อสาย เป็นไปได้ยาก ก็จะใช้ หลักการของ Wireless ซึ่งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายนั้น จะส่งกันในย่านความถี่ GHz ซึ่งสูงกว่าการส่งของระบบวิทยุ FM

3.WAN หรือ Wider Area Network เป็นระบบ เครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

4.MAN หรือ Metropolitan Area Network เป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่มากกว่า LAN และ WAN

5.Lease Line หรือวงจรเช่า เป็นการเช่าระบบเครือข่ายซึ่งความเร็วหรือว่าความกว้างของช่องสัญญาณ หรือที่เรียกกันว่า Bandwidth นั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงราคากับผู้ให้บริการ การเช่าระบบเครือข่ายนั้นมักใช้ในกรณีที่พื้นที่ที่เราจะเครือข่ายอยู่ใกล้กับผู้ให้บริการ และ เป็นพื้นที่ที่ไม่คุ้มค่าการลงทุน หากจะวางเครือข่ายเอง

6.GPRS นั้นจัดเป็นเครือข่ายไร้สายแบบหนึ่ง ที่ใช้กับระบบโทรศัพท์ไร้สายในบ้านเรา ซึ่งในระบบ CCTV นั้น ใช้เพื่อการเรียกดูภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ

นอกจากนี้ยังมีระบบเครือข่ายอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง แต่จะเน้นหนักไปที่ LAN เพราะ พบเห็นและใช้งานกันแพร่หลาย LAN หรือ Local Area Network เป็นระบบที่เราพบเห็นได้รอบตัวเช่นในร้านเกมส์ ในบริษัท ที่มีการใช้เครื่องพิมพ์ภาพ หรือเครื่อง Printer ร่วมกันในขณะที่มีคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง LAN นั้นอาจเรียกชื่อได้หลากหลายเช่น Ethernet , 10 BASE-T , 100 BASE – TX

หากพูดถึง LAN นั้นก็คงต้องนึกถึงสาย LAN ซึ่งสาย LAN นั้นมี 2 แบบ คือ

1.สายตรง ( Straight Cable ) นั้นเป็นสายที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับ Ethernet Switch

2.สายไขว้ ( Crossed Cable ) นั้นเป็นสายที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์

 

Credit : กล้องวงจรปิดนครปฐม Thankyou :)