กล้อง CCTV

วิธีการบันทึกภาพของกล้องวงจรปิดเป็นอย่างไร ?

เครื่องบันทึกภาพ - จอภาพ ตัวเครื่องจะควบคุมทุกอย่าง ระยะเวลาในการบันทึกภาพขึ้นอยู่กับขนาดของ HDD ที่อยู่ในความละเอียด ยิ่งความละเอียดสูงก็ยิ่งใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเยอะ ดังนั้นความละเอียดที่เหมาะสมเพื่อยึดระยะในการเก็บข้อมูลให้นานขึ้น