กล้อง CCTV

ข้อควร พิจารณา ในการเลือกซื้อ “กล้องวงจรปิด”

ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้อ กล้องวงจรปิด

1. สถานที่ติดตั้ง มีแสงเข้ามากหรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงของแสงบริเวณที่จะติดตั้งมากน้อยเพียงไหน

2. ติดตั้งภายนอกหรือภายในอาคาร

3. ความละเอียดของภาพที่ต้องการ

4. ขนาดของ CCD หรือ CMOS เช่น ขนาด 1/3, 1/4 (ขนาด 1/3 ใหญ่กว่าดีกว่า)

5. Lens ที่ใช้เป็นแบบใด เช่นเลนส์แก้ว หรือพลาสติด

6. การบริการหลังการขาย

หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องวงจรปิด เพื่อที่จะได้กล้องวงจรปิดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า