กล้อง CCTV

8 เหตุผล ที่ควรเลือกใช้ระบบกล้อง Network Camera

8 เหตุผล ที่ควรเลือกใช้ระบบกล้อง  NetworkCamera

กล้องวงจรปิด

1. การ  Access  หรือการเข้าถึงตัวกล้อง 

ซึ่งโดยปกติแล้วกล้อง  Network  Camera  นั้นสามารถที่จะทำการเข้าถึงตัวกล้องได้จากทุกๆ  ที่  ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนบนโลก  เนื่องจากว่าตัวกล้องนั้นสามารถทำงานได้บนพื้นฐานระบบเครือข่าย(Network)  ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับระบบ  LAN,  WAN  แล้วก็  Internet  ได้  โดยสามารถเรียกดูภาพจากกล้องได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เปิดโปรแกรม  IE  (Internet  Explorer)  ซึ่งมีอยู่บนเครื่องบนคอมพิวเตอร์ทั่วๆ  ไปอยู่แล้ว  ซึ่งแตกต่างจากกล้องระบบ  Analog  โดยสิ้นเชิงเพราะว่าตัวกล้อง  Analog  นั้นไม่สามารถเข้าถึงตัวกล้องได้โดยตรงไม่ว่ากรณีใดๆ  ก็ตาม

2. Easy  to  Use  การใช้งานค่อนข้างง่าย

เนื่องจากสามารถเรียกดูภาพได้จากโปรแกรม  IE  ได้อย่างง่ายแล้ว  ผู้ใช้ยังสามารถเข้าไปกำหนดค่าการทำงานต่างๆ  ของตัวกล้องได้อีกด้วย

3. Quality  หรือคุณภาพของภาพที่ได้

ในระบบกล้อง  Network  Camera  นั้น  ผู้ใช้สามารถเข้าไปกำหนด  ค่าการใช้งานต่างๆ  ผ่านโปรแกรม  IE  ได้ที่กล้องโดยตรง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนด  Resolution  ของภาพ  การตั้งค่าการ  Compression  ของภาพ  ซึ่งสามารถที่จะกำหนดคุณภาพของภาพได้ตามความต้องการอีกทั้งรูปแบบของไฟล์ยังเป็นดิจิตอล  ทำให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของระยะทางในการส่งสัญญาณภาพหรือการดึงภาพมาบันทึก  ซึ่งต่างจากระบบ  Analog  ซึ่งบางครั้งการติดตั้งในระยะที่ไกลเกินไปหรือสภาวะแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนต่างๆ  จะทำให้การส่งสัญญาณภาพเกิดปัญหาขึ้นได้

4. System  Requirement  ความต้องการของระบบ  กล้อง  Network  Camera

นั้นสามารถทำงานได้บนระบบเครือข่ายที่ผู้ใช้มีอยู่ได้เลย  เพียงแค่ปลั๊กอุปกรณ์กล้องเข้ากับระบบเครือข่ายก็สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเดินสาย  หรือไร้สาย  (Wireless)  และในการบันทึกภาพนั้นก็เพียงแค่ใช้โปรแกรมบันทึกภาพลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆ  ไป  ก็สามารถที่จะดึงภาพจากกล้องมาบันทึกได้ทันที  ไม่เหมือนกับระบบ  Analog  ซึ่งจำเป็นจะต้องวางระบบใหม่ทั้งหมด  ตั้งแต่การเดินสาย  รวมถึงจะต้องซื้ออุปกรณ์ที่เรียกว่า  DVR  (Digital  video  recorder)  เพื่อใช้ในการบันทึกภาพ

5. Installation  การติดตั้ง  ระบบ  Network

นั้นสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย  หรือสามารถใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายเดิมที่มีอยู่ได้ทันที  ไม่ว่าจะเป็นแบบเดินสาย  หรือแบบไร้สาย  ซึ่งจะยิ่งทำให้การติดตั้งนั้นง่ายดายมากยิ่งขึ้น  ผิดกับ  Analog  ซึ่งจะต้องเดินสายใหม่ทั้งหมด

6. Cabling  สายสัญญาณ  ระบบ  Network

นั้นจะใช้สายสัญญาณประเภท  UTP  ซึ่งปัจจุบันมีราคาค่อนข้างถูก  อีกทั้งตัวสายยังมีความยืดหยุ่นสูง  สามารถที่จะเดินสายติดตั้งได้โดยง่าย  และปัจจุบันยังมีเทคโนโลยี  Wireless  LAN  ซึ่งช่วยลดการติดตั้งแบบเดินสายได้อีกด้วย  แต่ระบบ  Analog  นั้นใช้สายสัญญาณประเภท  Coax  ซึ่งลักษณะของสายขนาดใหญ่และค่อนข้างแข็ง  ทำให้การติดตั้งค่อนข้างกระทำได้ยาก  เนื่องจากจะต้องเดินสายจากกล้องทุกตัวมาเข้ากับเครื่องบันทึกภาพ  (DVR)

7. Scalability  การขยายระบบ  ระบบกล้อง  Network  Camera 

นั้นสามารถเพิ่มกล้องเข้าสู่ระบบได้โดยง่าย  เพียงแค่ปลั๊กกล้องเข้ากับระบบเครือข่ายก็สามารถใช้งานได้  พร้อมทั้งสามารถเพิ่ม  ลกหรือย้ายจุดติดตั้งได้อย่างง่ายได้  โดยหากใช้เป็นระบบ  Wireless  จะยิ่งเพิ่มความสะดวกมากขึ้น  ผิดกับระบบ  Analog
ซึ่งแต่ละกล้องจำเป็นจะต้องเดินสายใหม่ทั้งหมด  ทำให้ในการเพิ่มจำนวนกล้องหรือย้ายจุดติดตั้งนั้นทำให้ได้โดยลำบาก  ซึ่งหากระยะไกลเกินไปก็อาจจะทำให้สัญญาณภาพเกิดปัญหาขึ้นได้อีก

8. Cost  ค่าใช้จ่าย  ระบบกล้อง  Network  Camera

นั้นสามารถใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายที่มีอยู่ได้ทันที  ซึ่งโดยปกติแล้ว  หากเป็นอาคารสำนักงานต่างๆ  ก็จำเป็นจะต้องมีระบบเครือข่ายใช้งานภายในอยู่แล้ว  หรือหากต้องมีการติดตั้งใหม่นั้น  โดยเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแบบเดินสาย  UTP  นั้นจะถูกกว่า  การติดตั้งหรือเดินสายแบบ  Coax  อยู่ประมาณ  20-30%  นอกจากนั้นปัจจุบันราคาของอุปกรณ์  Network  รวมถึงราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีราคาลดลงจากเมื่อก่อนมาก  อีกทั้งการติดตั้งระบบเครือข่ายใหม่  นอกจากจะสามารถใช้งานระบบกล้อง  Network  Camera  แล้วยังสามารถใช้งาน  Application  อื่นๆ  ได้ด้วย  ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันไม่ได้สูงกว่าระบบ  Analog  แบบเก่า

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้ใช้จะเห็นได้ว่า  ปัจจุบันกล้อง  Network  Camera  ค่อนข้างจะมีประสิทธิ  และประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายกว่าระบบ  Analog  ไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องเอง  หรือระบบในการใช้งานเอง  รวมถึงความยากง่ายในการติดตั้ง  เคลื่อนย้าย  ก็ตาม  ที่สำคัญ  ค่าใช้จ่ายต่างๆ  นั้นก็ใกล้เคียงกับระบบ  Analog  แบบเก่า  แต่ให้ประโยชน์การใช้งานที่มากกว่าจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าในการเลือกใช้ระบบกล้องที่เป็นแบบ  Network  Camera

_____________________________________

ข้อมูลจาก : 
นิตยสาร Security Buyer's Guide | ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
securitythailand.net | newskycctv.com | cctvthai.com | np-tech.com | oknation.com | aiv-thai.com
ddsure.net | dbd.go.th | digitalcom.co.th